Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Αφνειός βιότοιο

(Αφιερωμένον στον Α- φιλον Υπουργόν Εθνικής Παιδείας)
Μετά την οικονομικήν καταστροφήν της Ελλάδος, την απώλειαν της Εθνικής  Κυριαρχίας, έρχεται και η απώλεια της Πνευματικής  Πολιτιστικής και Ιστορικής μας Κληρονομίας!!!
Ο ολέθριος, αισχρός και εθνοβλαβής  Γλωσσικός πόλεμος άρχισε με τους  ανόμους Νόμους 309/1976 και 1228/1982 και συνεχίζεται  ποικιλοτρόπως μέχρι σήμερον, από  τους κατά περιόδους Υπουργούς Παιδείας οι οποίοι ζηλούν Ηροστράτειον δόξαν. Ένοχοι στην καταστροφήν και  περιφρόνηση της Αμήτωρος και Θεαγωγού  Ελληνικής  Γλώσσης, δεν είναι μόνον οι προτείνοντες τις θανατηφόρες  αλλοιώσεις Υπουργοί, αλλά οι ψηφίσαντες τους Νόμους και σύμπαντες οι κατά περίπτωση Εθνοπατέρες οι οποίοι δεν αντιδρούν στον ολισθηρόν  κατήφορον τον οποπίον  δέχεται επί καθημερινής  βάσεως η Γλώσσα μας. Το βαρύτατον πλήγμα επέρχεται σε  πρώτην φάση στην Ελληνικήν  νεολαίαν η οποία δεν έχει διδαχθεί επαρκώς  την Μητρικήν της Γλώσσα, κάτι που καθημερινώς γίνεται αντιληπτόν είτε από γλωσσικά ατοπήματα στις  Πανελλήνιες εξετάσεις, είτε από αναρίθμητα γλωσσικά γραμματικά και συντακτικά λάθη τα οποία συχνάκις  ακούμεν και βλέπομεν στα ΜΜΕ ή σε άλλες  συνουσίες.
 Από την άλλην πλευράν το πλήγμα είναι βαρύτατον για τους κληρονόμους  του γιγαντιαίου  Γλωσσικού και Πνευματικού Πολιτισμού, (όπως θέλομεν να αποκαλούμαστε αλλά μας αμαυρώνουν ολίγοι),  καθότι η διδασκαλία αυτού γίνεται αναλλοίωτη σε 287 Πανεπιστήμια της Υφηλίου, τουθ’ όπερ σημαίνει ότι  πρόκειται για κάτι το αναγκαίον και ιδιαζόντως σημαντικόν.
 Η  Ελληνική Γλώσσα είναι εισέτι η γλώσσα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Η   Ελληνική Γλώσσα διδάσκεται από τις τελευταίες τάξεις του  Δημοτικού Σχολείου στην Αγγλίαν! Για εμας είναι εξωβελιστέα!!!
Με τον Νόμον  2929/2001 ΦΕΚ 142 Α΄ η Ελληνική  Βουλή απεφάσισε, όπως τα σχολικά  βιβλία  συντάσσει  επιτροπή μεταξύ Ελλήνων και τούρκων, για «διόρθωση ανακριβειών»!!!!  Και  η πρώτη «διόρθωση»(!!!;;;;)  ήταν να αφαιρεθεί το όνομα του Κολοκοτρώνη και όλων των ΗΡΩΩΝ της Επαναστάσεως από τα σχολικά βιβλία!!!
Σήμερα το Υπουργείον Παιδείας θέλει να ορχοτομήσει  τον άφατον σε μεγαλείον και  μοναδικότητα για την ανθρωπίνην σύλληψη Αρχαίον Ελληνικόν Πολιτισμόν!!! Να περιορισθεί η διδασκαλία του  Μυκηναϊκού, του Μινωικού, του  Κυκλαδικού Πολιτισμού, ο Πρώτος και ο Δεύτερος Ελληνικός Αποικισμός, η σημασία των Περσικών Πολέμων, ο Πελοποννησιακός Πόλεμος, ο  Φίλιππος Β’ και το Οικουμενικόν Κράτος του Μ. Αλεξάνδρου!!!!
Σύμπασα η ανθρωπότητα υποκλίνεται  στα επιτεύγματα των Πολιτισμών αυτών και εμείς θέλομεν να τα αφανίσομεν ;  Εμείς δηλαδή μια Ομάδα  από το Υπουργείον Παιδείας; Οι τριακόσιοι της Βουλής  δεν φαίνεται να αντιδρούν  σθεναρώς και αποτελεσματικώς, για την  φθοράν της Ελληνικής  Γλώσσης και την θόλωση του υπέρλαμπρου Ελληνικού Πολιτισμού!! Ο φαεσίβροτος Ήλιος αυτού του Πολιτισμού δεν επισκιάζεται. Κατακριτέοι  όσοι δεν αντιδρούν σθεναρώς  στο «πυροβολούμενον», με άσφαιρα πυρά,  άτρωτον  όμως  αυτό θέμα, πλην της Ενώσεως  Ελλήνων Φιλολόγων της οποίας αξίζει κάθε έπαινος. Σύμπασα η Πνευματική ανά  την Υφήλιον Κοινωνία είναι στο πλευρόν της «πλην Λακεδαιμονίων»!!!
Μιχαήλ ΣτρατουδάκηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου